Cesta ke štěstí

Výtah z knihy „Pozitivní leader“ od Jana Mühlfeita

Leadeři jsou tak trochu ztraceni. Přes všechny úspěchy a materiální bohatství mnoho ředitelů, podnikatelů a odborníků tápe, protože je život v podstatě nebaví. Uvízli v poměrně běžné pasti dnešní doby.

Člověk se domnívá, že když změní to, jak navenek působí, změní tím také to, jak se cítí uvnitř. Spoléháme na úspěch, abychom dosáhli štěstí, ale tím se zaměřujeme na špatné místo. Je tu ještě další cesta, na kterou většina z nás nepomyslí.

Když jsme tak bohatí, proč nejsem šťastní?

Studie za studií prokazuje, že bohatství má na pocit štěstí a spokojenosti jen minimální vliv. Máme větší domy, více oblečení, lepší auta, delší dovolenou. Navíc žijeme v relativním míru a hojnosti. Jenže to všechno nám jaksi nepřináší ono kýžené štěstí. Obecné trendy z celého světa ukazují, že jakmile lidé dosáhnou střední příjmové úrovně, jejich průměrný pocit štěstí a spokojenosti s dalším zvyšováním jejich příjmů nenarůstají.

Oblast, kde hrají peníze klíčovou roli, je zajištění bezpečnosti, svobody a možností, abychom svůj život mohli vést tak, jak bychom chtěli. Jak významná je tato role ve vašem případě, se odvíjí od vaší konkrétní životní situace a celkového přístupu. Ve vztahu mezi penězi a štěstím nezáleží na samotných penězích, nýbrž na tom, jak využijeme možnosti svobody, které přinášejí. A to je vždy otázka osobních rozhodnutí a okolností. Rada zní: soustřeďte se při utrácení peněz na oblasti, které vám přinášejí dlouhodobé potěšení nebo mají na váš život největší pozitivní dopad. Např. pokud trpí váš rodinný život, použijte peníze na lepší péči o vztahy v rámci rodiny. Ať to bude znamenat vyčlenit si více volného času, dopřát si více zábavných zážitků nebo hledat hlubší smysl života.

/Jan Mühlfeit: „ Nikdy nezapomenu, jakou jsem měl radost, když jsem to dotáhl na ředitele evropské divize Microsoftu. Tahle elitní pozice s sebou přinesla řadu výhod. Mohl jsem létat první třídou, přespával jsem v exkluzivních hotelech a nechával se vozit taxíky. Cítil jsem se fantasticky a zbožňoval prestiž svého vysokého postavení. Po několika měsících jsem si však na luxus zvykl a už to pro mne nebylo zdrojem tak intenzivní radosti jako zpočátku./

Něco podobného zažil každý. Celé měsíce nebo roky jste se snažili o povýšení, zvýšení platu nebo jakýkoli jiný úspěch, ale jakmile se vám to podařilo, nadšení, které následovalo, vám vydrželo jen chvíli. Pocit štěstí z dosažení takovýchto cílů je pomíjivý, takže brzy vyprchá a hledají se nové cíle. Tento fenomén se nazývá „ hédonická adaptace“. Jinými slovy, jakmile se vám podaří získat něco úžasného, rychle si zvyknete. Nadšení, které provází povýšení nebo výhru v loterii, rychle opadne a vy se vrátíte na svoji původní úroveň štěstí.

Vzorec štěstí

Martin Seligman, zakladatel pozitivní psychologie, přišel s šikovným vzorečkem, který popisuje složky vytvářející štěstí:

H = S + C + V

H (Happiness) je stupeň štěstí, které zažíváme

S ( Set point) – biologická predispozice ke štěstí (tento náš výchozí bod je zakódován v naší DNA a do velké míry určuje, jak šťastní ve svém životě dokážeme být) – přisuzuje se jí 50%

C (Conditions) – podmínky v našem životě, jeho vnější okolnosti (bohatí nebo chudí, zdraví nebo nemocní, atraktivní nebo neatraktivní, dobře nebo špatně vzdělaní, máme spokojené manželství nebo jsme sami, spadají sem i faktory jako věk, pohlaví, zaměstnání, povýšení, svatba, ztráta někoho blízkého atd.) – jen 10%

V ( Voluntary actions) – to jsou naše vědomé kroky, každodenní rozhodnutí, na něž máme přímý vliv – 40%

Z toho vyplývá, že změna ve vnějších okolnostech může někdy k našemu pocitu štěstí přispět, ale hraje mnohem méně důležitou roli, než se většina z nás domnívá. Např. lidé, kteří ochrnou a projdou obdobím deprese, se na svoji původní úroveň pocitu štěstí často vracejí během několika měsíců.

Naše štěstí (neštěstí) není jen prostou otázkou dědičnosti versus vnějších okolností, protože je zde ještě třetí aspekt, nad kterým máme kontrolu. Naše vědomé kroky, které můžeme ovlivnit a zvolit si je. Může to mít podobu: zapojení do aktivit, které budou vyžadovat uplatnění našich silných stránek (více času stráveného ve stavu flow); přispívání k naplnění vyššího cíle; závazku k zásadovému chování – autenticita; pozitivního pohledu na minulost; optimistického přístupu k budoucnosti; vychutnávání přítomnosti. Tento faktor můžeme významně ovlivnit. To je skvělá zpráva, jelikož můžeme být mnohem šťastnější díky tomu, co budeme dělat a jak budeme uvažovat.

Každodenní štěstí ( strategie pro spokojenější život)

Jedním ze zásadních kroků na vaší cestě ke skutečnému štěstí je samozřejmě nalezení své osobní mise( viz. kniha Pozitivní Leader nebo 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stephena Coveyho), která vám na ní bude sloužit jako kompas. Stejně tak je důležité uvědomit si, že významné jsou i malé radosti a všechno, co vám může přinášet pozitivní pocity každý den. Tady je stručný přehled sedmi ověřených nástrojů a tipů pro každodenní injekci štěstí

 1. Buďte vděční za to, co máte
 2. Naučte se základům optimismu
 3. Projevujte trochu laskavosti
 4. Těšte se na odměnu
 5. Přestaňte se srovnávat s ostatními
 6. Odpusťte a nechejte to plavat
 7. Dopřejte si rychlé úspěchy

Nějaký „univerzální“ přístup nebo poučky mohou často předem odsoudit k neúspěchu jakékoli naše pokusy o dosažení štěstí. Štěstí není pro všechny stejné. Co funguje u jednoho, může být naprosto nevhodné pro jiného. Tento přístup vychází ze zdravého rozumu, protože všichni máme své unikátní vlastnosti a silné stránky, které ovlivňují naše potřeby (např. extrovert si bude užívat pravidelný kontakt s lidmi, zatímco introvert bude štěstí hledat v podobě klidných chvilek vyplněných rozvojem vlastních dovedností nebo prostým čtením).

Pro dosažení skutečného štěstí je nutné, aby se vaším cílem stala zároveň i cesta. Proto se nebudete vydávat na cestu za štěstím, ale na cestu štěstí. Všechny nástroje a metody, které zde představujeme, jsou ověřeny a podloženy vědeckým výzkumem a na zvýšení pocitu štěstí mají prokazatelně pozitivní vliv. Je možné, že na tomto seznamu najdete něco, co vás neosloví nebo vám nějak nesedne. Většina z těchto aktivit se vám může zdát příliš sentimentální a na první pohled banální. Tyto tipy jsou ale podloženy výsledky fundovaných vědeckých výzkumů, takže není nutné se při jejich zkoušení cítit nijak trapně.

Až si vyberete svoje favority, začleňte je do osobního denního či týdenního rozvrhu a pokud možno z nich udělejte pravidelnou rutinu. Tento arzenál nástrojů samozřejmě není kompletní. Kdyby vám tedy nevyhovoval ani jeden, zkuste si najít nějaké jiné, které vám do života budou pravidelně vnášet štěstí a pozitivitu. Možná vám náladu zvedne cvičení, praktikování všímavosti nebo zjednodušování svého života.

 1. Buďte vděční za to, co máte

Pokud jste měli těžký den, je snadné sklouznout do propasti negativity a nimrat se v tom, co se pokazilo a rozebírat různá „ co by, kdyby“. Nejsnadnější cestou z této propasti může někdy být podívat se na svůj život obecně, z úplně opačné perspektivy, a zamyslet se nad tím, za co jsme v něm vděční – v životě se máte soustředit na pozitivní věci. Den vám mohou projasnit i maličkosti, jako je úspěšné vyhnutí se dopravní špičce, zaposlouchání se do zpěvu ptáků nebo včasný příchod domů.

Svůj vděk můžete vyjádřit různými způsoby. Můžete se nad ním v klidu pro sebe zamyslet, rozepsat se o něm v deníku, nebo se o něj podělit s blízkými. Nebo můžete přímo poděkovat těm, kterým jste za něco vděční, ale nikdy jste jim to nedali najevo. Zde je pár metod, jak můžete svůj vděk projevit:

 • „ Tři dobré věci“ (každodenní metoda) – každý den se zamyslet nad třemi věcmi, za které jste vděční. Ideální je na ně nejen myslet, ale zapsat si je třeba do notýsku, protože psané slovo dělá všechno mnohem reálnější. Pomůže vám to utřídit si myšlenky a dát své zážitky do správného kontextu, což prohloubí jejich emoční dopad. Třeba já osobně na ně myslím před spaním, protože to je skvělý způsob, jak se zklidnit a vyčistit si hlavu, než usnu. Těsně před spaním a po probuzení jste obvykle uvolnění a váš mozek produkuje alfa vlny, takže jste v optimálním stavu, abyste mohli programovat své podvědomí. Snažte se konkrétně, do detailu a barvitě popsat, za co jste vděční. Kromě každodenních věcí se snažte zaznamenávat i události, které byly neočekávané nebo překvapivé (např. to ráno, kdy jste uviděli duhu nebo našli na chodníku ležet bankovku, tak jste si za ní dopřáli vynikající snídani). Nezanedbávejte toto cvičení v pozitivitě a každý den si tento seznam pečlivě sepište. Nedělejte si starosti, že vás zrovna nenapadá nic vznešeného. Může to být cokoli od čerstvého křupavého chleba, který vám připomněl dětství, přes náhodné setkání s bývalým kolegou, po příjemný pocit z těch nových ponožek nebo zajímavý článek, který jste si přečetli. Vychutnejte si každý takovýto malý dar ve své hlavě a vnímejte hloubku svých pocitů. Vydržte to tři týdny (21 dnů se udává jako doba potřebná pro vytvoření nového návyku) a brzy zjistíte, jak snadno jste si na to zvykli. Po nějakém čase můžete zjistit, že si tento seznam nemusíte dělat, protože si začnete vychutnávat dobré věci přímo v danou chvíli
 • „ Tento týden jsem vděčný za“ (týdenní metoda) – pokud jsou na vás každodenní zápisy trochu příliš, tak se zamýšlejte nad pozitivy svého života jednou týdně. Zamyslete se nad událostmi uplynulého týdne a sepište si pět věcí, za které jste vděční. Zkuste to dodržet deset týdnů po sobě a uvidíte, o kolik spokojenější budete se svým životem. Při zamyšlení nad tím pozitivním, byste neměli zapomenout pozastavit se i nad tím negativním – zamyšlení nad vlastními chybami a nad tím, jak jste je vyřešili, nebo nad tím, jak jste se dostali z negativní situace, ve vás může vyvolat pocit vděku za užitečná ponaučení. Úspěšně překonané obtíže mohou být skrytým požehnáním, když se na ně podíváte tak, že jsou svědectvím vaší schopnosti překonávat nesnáze a růst jako člověk.
 • Děkování – neskutečně účinným způsobem, jak si můžete posílit vlastní pocit štěstí a vztahy s lidmi, je napsat jim dopis, v němž jim poděkujte za pozitivní vliv, který měli na váš život. Srdečně a upřímně vyjádřete, jak si jich ceníte. Pokuste se tento dopis napsat vlastnoručně, ne na počítači, a doručit ho osobně. Tím ukážete, jak vám na onom člověku záleží
 1. Naučte se základům optimismu

Pěstování optimistického pohledu na svět je jedním z nejlepších prostředků, jak svůj pocit štěstí pozitivně ovlivnit. Optimismus je jednoduše schopnost zaměřovat se na pozitivní stránky a výsledky, ne na to, co nevyšlo nebo se může pokazit.

Optimisté definují podstatu svého já prostřednictvím svých silných stránek a úspěchů, a tak očekávají, že se jim budou stávat dobré a pozitivní věci; pesimisté prostřednictvím svých slabých stránek a neúspěchů a tak očekávají, že se jim budou dít špatné a negativní věci. Nejste-li optimista od přírody, může být pro vás útěchou, že optimismu se lze naučit bez ohledu na to, jaký je váš biologický „ výchozí bod“. Takže pokud si na to uděláte čas a investujete nějaké úsilí, můžete se i vy naučit dívat na život veseleji (osvojený optimismus). Klíčové je nejdříve se zbavit svých původních pesimistických vzorců myšlení. To jsou pouze myšlenkové návyky. Namísto toho, abyste je brali vážně a nechali se jimi ovládat, byste se měli snažit se jich zbavit.

 1. Projevujte trochu laskavosti

Cokoli dobrého pro někoho uděláme, produkuje v našem mozku endorfiny, které ovlivňují náš pocit štěstí – je to jakási „ droga dobra“. Někdy mohou mít obrovský dopad i naprosto náhodné maličkosti, jako když někoho pochválíte, uvaříte kolegovi šálek kávy nebo koupíte parkovací lístek pro vedle stojící rodinné auto se dvěma dětskými sedačkami, když si všimnete, že v ulici rozdávají botičky a původní lístek bude za pár minut prošlý. Takové projevy laskavosti mohou být přímé nebo anonymní, spontánní nebo plánované, malé nebo velké. V ideálním případě by takovéto malé projevy laskavosti měly jít nad rámec toho, co už běžně děláte. Můžete zkusit dvě různé metody:

 • Zkuste po celý týden každý den udělat jednu takovou malou laskavost navíc a pak se zamyslete nad tím, co vám to přineslo
 • Vyberte si jeden den v týdnu a udělejte z něj den laskavosti a dobrodiní, během kterého uděláte pět takových dobrých skutků pro pět lidí. Musejí to být cílené a vědomé projevy laskavosti ( dejte jídlo bezdomovci a popovídejte si sním, věnujte své staré věci na charitu, složte někomu upřímně míněný kompliment, podělte se s kolegou o novou dovednost nebo informace, podpořte kariérní postup kolegy, darujte někomu knihu, která se vám líbila atd.) Možností jak pomáhat lidem je nekonečně mnoho. Jakmile se z vás stane laskavější člověk, ochotnější dávat, budete instinktivně vědět, co byste měli dělat. Zapište si, co jste udělali, pro koho a jak to dopadlo. Můžete také přidat poznámku o tom, jak jste se potom cítili a jestli to pro vás bylo snadné, nebo náročné. Nebojte se a buďte laskaví!
 1. Těšte se na odměnu

Pokud máte něco, na co se můžete do budoucna těšit, je to obrovská posila pro pocit štěstí. Přináší to pozitivní emoce předtím, než se odměna dostaví. Ve skutečnosti může být štěstí, které vám přinese očekávání stejně velké, někdy dokonce i větší než to, které zažijete, až odměnu opravdu získáte. Podle studie např. nejsilnější pocit štěstí neprožívali lidé v průběhu dovolené nebo po ní, ale předtím, než na ni vyrazili.

Nedávno jsem narazil na myšlenku a praktiku zvanou nexting, což je v podstatě cílené plánování pozitivních zážitků pro blízkou budoucnost. Prostřednictvím nextingu nenecháváte zažívání štěstí na náhodě, ale sami za ním aktivně jdete, což vám dává mimo jiné pocit svobody a kontroly nad vlastním životem.

Nemusí to být zrovna dovolená, stačí něco, co vám udělá radost, a to může zabrat i jen pár minut. Těšit se můžete i na oblíbený seriál nebo si udělat pravidelně chvíli čas na poslech muziky nebo dobrou knížku. Počítá se cokoli, co milujete. Pokud se na to budete dívat jako na odměnu za práci, pomohou vám překonat náročná období a udržet si potřebnou motivaci pro splnění méně atraktivních úkolů.

 1. Přestaňte se srovnávat s ostatními

Je tu ten váš sok v práci, který tu rohovou kancelář dostal místo vás. Je tu ta kamarádka, která pořád cestuje do různých exotických krajin. Ten soused, který má ten nejluxusnější dům v ulici. Ta žena, která na sebe svým zatraceným šarmem pokaždé strhne všechnu pozornost. Každý někoho takového máme. Sociální srovnávání je do určité míry v pořádku, protože nám pomáhá udělat si přesnější obrázek o sobě a o svém místě a postavení ve světě. Může sloužit vyšším pozitivním cílům, protože nás ostatní mohou inspirovat k tomu, abychom pracovali na zlepšení své situace i sebe samotných. Pokud se z něj stane příliš častý zvyk až posedlost, může přinést více škody než užitku, protože nám může přímo vysávat ze života radost a naplňovat nás pocity méněcennosti, soužením a úzkostí. Srovnávání s „lepšími“ může vést k patologicky nízkému sebevědomí a intenzivní závisti, protože bez ohledu na to, jak dobří v něčem jsme, vždycky se najde někdo, kdo v tom bude lepší.

Zde jsou čtyři tipy, které vám pomůžou vymanit se ze sevření sociálního srovnávání jak online ( sociální sítě), tak v běžném životě:

 • Nezapomínejte na své jedinečné stránky. Každý jsme unikát. Silné stránky, zážitky a úspěchy jsou u každého jedinečné stejné jako životní cíle. Proto se nikdy nemůžete přesně a objektivně srovnávat s někým jiným. Když budete spokojeni s tím, kdo jste, vděční za to, co máte, a hrdí na to, čeho jste dosáhli, nebude vás nějaké nezdravé srovnávání lákat. Studie říkají, že čím šťastnější jsme, tím méně pozornosti věnujeme tomu, co dělají ostatní.
 • Neberte sociální média příliš vážně. Jsme sítěmi natolik pohlceni, že často zapomínáme, že tady vidíme jen tu pečlivě vybranou část, jakousi „ oficiální tiskovou verzi“ lidských životů, ale zákulisí a jeho problémy, rozepře a další nesnáze nám zůstávají skryty. Naše sebeúcta nemá šanci ve srovnání se vší tou zdánlivou virtuální dokonalostí. Pravidelné přestávky a odpočinek od neustálého proudu skvělých zpráv a zábavných fotek mohou být velmi užitečné.
 • Zaměřte se na to, co je skutečně důležité. Namísto toho, abyste se soustředili na to, co je důležité podle mínění společnosti, zaměřte se na to, co je důležité pro vás. Ty největší úspěchy v životě nelze vždycky exaktně vyčíslit, ale vždycky byste si jich měli cenit. Musíme se naučit jít za tím, co nám dělá radost, a věnovat čas lidem a činnostem, které jsou v souladu s naší osobní misí.

Pokud se s někým budete porovnávat, nejděte na to z pozice konkurence, ale z pozitivnějšího pohledu. Když budeme obdivovat jejich talent a cenit si jejich úspěchů, může nám to pomoci nacházet nové možnosti pro nás samotné. Soustřeďte se na své vlastní cíle pro vlastní zlepšení, a nebudete mít potřebu pokukovat po tom, co dělají druzí. Dejte si závazek, že na sobě budete po troškách pravidelně pracovat každý týden. Pečujte o své čtyři zdroje energie (fyzické, emoční, mentální a spirituální).

 1. Odpusťte a nechejte to plavat

Není snadné cítit se spokojeně a šťastně, když si budete neustále připomínat, kdo vám kdy ukřivdil, kdy vás kdo nechal ve štychu, kdy vás kdo urazil nebo zranil. Hněv, nenávist nebo nepřátelství postupně podemílají vaše štěstí a zakalují vaši přítomnost negativitou. Neustálé přemítání nad prohřešky, jichž se vůči vám někdo dopustil, je forma chronického stresu. Touha po pomstě nebo snaha vyhýbat se situacím nebo lidem, kteří nám způsobili bolest, jsou strategie, jež se nevyhnutelně nakonec obrátí proti nám, budou odsávat naši energii.  Jediným způsobem, jak zmírnit dopad negativních událostí a roztrpčenost, kterou v nás vyvolávají, je naučit se odpouštět. Psychologové obecně definují odpouštění jako vědomé a promyšlené rozhodnutí upustit od pocitů roztrpčenosti a touhy po pomstě vůči jedinci či skupině, bez ohledu na to, jestli si naše odpuštění zaslouží, nebo ne. Jde tady o to, abychom přestali být obětí a posunuli svůj pohled tak, abychom se už neutápěli v pocitech hněvu, sebelítosti nebo zoufalství.  Odpuštění nepříjemné vzpomínky nesmaže, ale pomůže vám přistupovat k nim tak, že vás přestanou ovládat a zahořklost promění v neutrální nebo produktivnější pocity

„ Odpustit znamená propustit na svobodu vězně a zjistit, že jste tímto vězněm byli vy sami“. ( Louis B. Smedes, křesťanský spisovatel, etik a teolog)

Nebude to snadné. Skutečné odpuštění je proces, který vyžaduje odvahu, čas a energii. Začněte u maličkostí, náročných klientů, neohleduplných řidičů, u svých partnerů, kteří nepomáhají s domácími pracemi, a postupně se propracujete až k odpuštění těch velkých křivd ve svém životě.

7.Dopřejte si rychlé úspěchy

Pokud máte nějaký velký cíl, kterého potřebujete dosáhnout, je jasné, že se k němu nedostanete na jeden zátah.  Každý den nebo týden, ale můžete udělat několik menších kroků, které vás k němu přiblíží. Pokaždé, když si z našeho seznamu odškrtneme splněný úkol, znamená to malý úspěch, který náš mozek odmění uvolněním „ vítězných“ hormonů, jež navozují pocit spokojenosti a štěstí. Ty nám obratem pořádně posílí motivaci a sebevědomí a my se o to s větším elánem pustíme do dalších podobných rychlých úspěchů. Už jste možná slyšeli o efektu 1 procenta. Tím, že se budete vědomě snažit něco zlepšit jen o jedno pouhé procento denně, ať už je to váš vztah s kolegy ( stačí občas pozdravit a poděkovat), vaše sebevědomí ( přestaňte se shazovat), vaše znalosti ( zajímavý článek) nebo vaše zdraví ( stačí chvilka denně), budou po čase výsledkem úžasné pokroky. Myšlenka na velké  a zásadní změny může mnoho lidí zcela paralyzovat.

K pravidelnému dosahování malých úspěchů vám pomohou tyto tipy, jimiž uvedete do pohybu svůj vlak štěstí do stanice smysl života:

 • Udělejte si pořádnou osobní inventuru. Jak jste na tom s plněním svých cílů ve své kariéře, v rodině, v oblasti spirituality, růstu, financí atd. Vyjasněte si, co teď chcete ze všeho nejvíce, a z toho vyjděte.
 • Poznamenejte si to. Neplýtvejte mozkovou kapacitou na to, abyste to drželi v paměti
 • Vytvořte si svůj okruh vlivu. Podstata spočívá v tom, že se nejdříve musíte naučit zvládnout boj v malém okruhu kolem sebe, než se zlepšíte natolik, že zvládnete boj ve větším prostoru. Napřed si vyberte cíl, kterého chcete dosáhnout. Pak si zvolte svůj okruh vlivu neboli krok na cestě k tomuto cíli, který dokážete úspěšně splnit. Jakmile se vám to podaří, svůj okruh rozšiřte. V jeho rozšiřování pokračujte, dokud nedosáhnete svého konečného cíle.
 • Rychle – ale ne příliš rychle. Dejte si dostatek času na práci. Pokrok přináší dobrý pocit, ale selhání rozhodně ne. Neustálé nastavování šibeničních termínů brzy přetíží myšlení, udusí kreativitu a způsobí propad kvality.
 • Malé oslavné cinknutí. Úspěšné splnění každého dílčího úkolu by mělo být doprovázeno také malou oslavou. Stačí, když odškrtnutí položky na vašem seznamu bude provázet vítězoslavné cinknutí (pokud chcete používat elektronický seznam úkolů, sežeňte si aplikaci, v níž bude odškrtnutí úspěšně splněného úkolu doprovázet cinknutí, nějaká zvuková nebo vizuální fanfárka. Na papírovém seznamu použijte třeba tlustý zelený fix). Tento přístup vám poskytne denně několik malých vítězství. Můžete to klidně pojmout jako hru a přidělovat si body za každý dílčí úkol. S tím, jak budete body získávat, si je můžete proměňovat v různé odměny, třeba krátké příjemné přestávky, a vyžívat se ve své produktivitě.
 • Zahrňte mezi své úkoly typu „udělat“ také úkoly typu „ být“. Nezapomeňte zahrnout také úkoly pro práci na sobě nebo pro sebe, tedy cvičení, relaxaci, osobní rozvoj atd.
 • Zajistěte „dobrý konec“. Odborníci zjistili, že štěstí, které si dlouho pamatujeme, má velký dopad na naši celkovou pohodu. Lidé mají tendenci hodnotit události podle toho, co zažijí na jejich konci, ne podle celkového průběhu. Toto zkreslené vnímání událostí můžeme využít k tomu, abychom vnímané štěstí posílili tím, že vytvoříme podmínky pro vznik takovýchto intenzivních zakončení na konci každého dne, týdne nebo při uzavírání porad atd. Na konci dne nebo týdne si udělejte pár minut času na shrnutí svých pokroků a úspěchů v práci, a pochvalte se za ně.
Rubrika: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cesta ke štěstí

Komentáře nejsou povoleny.