Úvodní stránka

Úvodní stránka

Koučink je účinná metoda osobního rozvoje, která formou řízeného rozhovoru umožňuje podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu a najít v sobě to nejlepší řešení své situace, napomáhá uvědomění si, co přesně chceme jinak a proč, objevení možných cest, jak toho dosáhnout a vede k vykročení a vytrvání na vybrané cestě. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.

Koučink je velmi účinná metoda, jak si utřídit myšlenky, přijít na nové možnosti, zorientovat se lépe v jednotlivých oblastech nebo tématech svého života.

Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.

Je to prostředek pomáhající dostat se koučovanému z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.

Koučování není poradenství. Kouči rozvíjejí potenciál klientů pomocí kladení otázek, aktivního naslouchání a přímé komunikace.

Po praktické stránce nelze dosahovat stejných efektů pomocí sebekoučování, jako pomocí kouče. Do tzv. “slepých míst” v mysli se člověk sám nedostane. Pomoc druhé osoby má nesrovnatelně účinnější efekt, než snaha o sebekoučování.

Koučování není ani jako „popovídání“ s přáteli. Účelem přátelských konverzací je sdílení příběhů. Účelem koučovacích konverzací je rozvoj potenciálu a dosahování cílů. Jedná se o dvě naprosto odlišné konverzace s jiným záměrem.

Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou.

Mentoring je proces, kdy máte k dispozici zkušenějšího člověka – mentora. Mentor je oporou a rádcem, provází klienta pomocí svých zkušeností a sdílením odborných znalostí.

Napsat komentář

Komentáře nejsou povoleny.